Психологиялық педагогикалық түзету кабинеті

1 Мектептен тыс  жұмыс және балалар шығармашылығы орталығы (ЦВР) Төле би  көшесі, №82 Грабийчук

Татьяна Васильевна

45-86-88

43-76-74

2 Техникалық шығармашылық орталығы (ЦТТ) А.Сәрсенбаев көшесі, 1 А Ибраимов Марат Кенжебекович 43-37-70

34-41-98

3 Көркемөнер мектебі «Астана» м/ауданы Оспанова Зылиха Қожанқызы 56-42-66